Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Lesson 3

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 13: My House trang 22, 23 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 13: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Lesson 3

ou house (ngôi nhà) Wow, it’s a big house! (Wow, đó là một ngôi nhà thật to!)
ow brown (màu nâu) Wow, it’s a brown house! (Wow, đó là một ngôi nhà màu nâu!)

Câu 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

1. a. I like a big house. (Tôi thích ngôi nhà lớn.)

b. I like a brown house. (Tôi thích ngôi nhà màu nâu.)

2. a. I don’t like a big house. (Tôi không thích ngôi nhà lớn.)

b. I don’t like a brown house. (Tôi không thích ngôi nhà lớn.)

Trả lời:

1. b

2. b

Câu 3

Let’s chant. (Hãy đọc theo nhịp.)

Câu 3

Trả lời:

Big house, big house.

It’s a big house.

It’s my big house.

Come in, please!

Brown house, brown house.

It’s a brown house.

It’s my brown house.

Come in, please!

Hướng dẫn dịch

Ngôi nhà to, ngôi nhà to.

Nó là một ngôi nhà thật to.

Nó là ngôi nhà to của tôi.

Xin mời vào!

Ngôi nhà màu nâu, ngôi nhà màu nâu.

Nó là một ngôi nhà màu nâu.

Nó là ngôi nhà màu nâu của tôi.

Xin mời vào!

Câu 4

Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

My name’s Mary. Here is my house. This is the living room and this is the bedroom. That’s the kitchen and that’s

the bathroom. The chairs and the table are in the kitchen. The books are on the table.

1. This is the living room and this is ____.

2. That is ____ and that is the bathroom.

3. The chairs and the table are in ____.

4. The books are on ___.

Trả lời:

My name’s Mary. Here is my house. This is the living room and this is the bedroom. That’s the kitchen and that’s the bathroom. The chairs and the table are in the kitchen. The books are on the table.

1. This is the living room and this is the bedroom .

2. That is the kitchen and that is the bathroom.

3. The chairs and the table are in the kitchen .

4. The books are on the table .

Hướng dẫn dịch:

Tôi tên là Mary. Đây là nhà của tôi. Đây là phòng khách và đây là phòng ngủ. Đó là phòng bếp và đó là phòng tắm. Bộ ghế và bàn ở trong phòng bếp. Những quyển sách ở trên bàn.

1. Đây là phòng khách và đây là phòng ngủ.

2. Đó là phòng bếp và đó là phòng tắm.

3. Bộ ghế và bàn ở trong phòng bếp.

4. Những quyển sách ở trên bàn.

Câu 5

Let’s write. (Hãy viết.)

Câu 5

Trả lời:

Look at my bedroom. The table is in the bedroom. My school bag is on the table. The teddy bear is on the bed .

Hướng dẫn dịch:

Nhìn vào phòng ngủ của tôi này. Cái bàn ở trong phòng ngủ. Cặp sách của tôi ở trên bàn. Con gấu bông ở trên giường.

Câu 6

Project. (Dự án.)

Câu 6

Trả lời:

Nhìn vào hình và làm thành một ngôi nhà nhỏ cho búp bê.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!