Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 13: My House trang 18, 19 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 13: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Lesson 1

Câu 1

Bài nghe

a. Come in, please! (Xin mới vào!)

Wow, I like your house! (Wow, mình thích căn nhà của cậu!)

b. Where’s your bedroom? (Phòng ngủ của cậu ở đâu?)

It’s here. (Nó đây.)

Câu 2

Listen, point and say. ( Nghe, chỉ và nói.)

 

Câu 2

Trả lời:

a. Where’s the living room? (Phòng khách ở đâu?)

It’s here. (Nó ở đây.)

b. Where’s the bedroom? (Phòng ngủ ở đâu?)

It’s here. (Nó ở đây.)

c. Where’s the kitchen? (Phòng bếp ở đâu?)

It’s there. (Nó ở kia.)

d. Where’s the bathroom? (Phòng ngủ ở đâu?)

It’s there. (Nó ở kia.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

Trả lời:

– Where’s the bedroom? (Phòng ngủ ở đâu?)

It’s here. (Nó ở đây.)

– Where’s the bathroom? (Phòng tắm ở đâu?)

It’s there. (Nó ở kia.)

– Where’s the living room? (Phòng khách ở đâu?)

It’s here. (Nó ở đây.)

– Where’s the kitchen? (Nhà bếp ở đâu?)

It’s there. (Nó ở kia.)

Câu 4

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Câu 4

Bài nghe

1. Where’s the living room? (Phòng khách ở đâu?)

It’s here. (Nó ở đây.)

2. Where’s the bedroom? (Phòng ngủ ở đâu?)

It’s there. (Nó ở kia.)

Trả lời:

1. a

2. b

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. A: Where’s the living room? (Phòng khách ở đâu?)

B: It’s here. (Nó ở đây.)

2. A: Where’s the kitchen? (Nhà bếp ở đâu?)

B: It’s there. (Nó ở kia.)

3. A: Where’s the bathroom? (Phòng tắm ở đâu?)

B: It’s there . (Nó ở kia.)

4. A: Where’s the bedroom? (Phòng ngủ ở đâu?)

B: It’s here. (Nó ở đây.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 6

Where is it?

This is the living room.

Where’s the dining room?

Where is it?

It’s here. It’s here.

That is the kitchen.

Where’s the bathroom?

Where is it?

It’s there. It’s there.

Hướng dẫn dịch:

Nó ở đâu?

Đây là phòng khách.

Phòng ăn ở đâu?

Nó ở đâu?

Nó ở đây. Nó ở đây.

Đó là phòng bếp

Phòng tắm ở đâu?

Nó ở đâu?

Nó ở kia. Nó ở kia.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!