Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 12: Those are our computers trang 89 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 12 Those are our computers – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

* Let’s learn! (Hãy học nào!)

  • These are tables. (Đây là những cái bàn .)
  • Those are pencil cases. (Đó là những cái hộp bút.)

Bài 3

Look at your classroom. Point and say. (Nhìn vào lớp học của bạn. Chỉ và nói.)

Bài 3

Trả lời:

– Those are chairs.

(Đó là những cái ghế.)

– Those are tables.

(Đó là những cái bàn.)

– These are our pencil cases.

(Đây là những hộp bút của chúng tôi.)

– These are chalks.

(Đây là những viên phấn.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 4

Trả lời:

1. Those are bags.

(Đó là những cái cặp.)

2. These are pencils.

(Đây là những cây bút chì.)

3. These are pen.

(Đây là những cây bút mực.)

4. Those are computers.

(Đó là những chiếc máy tính.)

Let’s talk!

Let

Let’s talk! (Hãy nói!)

These are pencils. (Đây là những cây bút chì.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!