Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 12: Those are our computers trang 88 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 12 Those are our computers – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson One

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

  • table: cái bàn
  • computer: máy tính
  • chair: cái ghế
  • board: cái bảng

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. This is Lee. He’s a new boy in our class.

(Đây là Lee. Cậu ấy là bạn mới trong lớp chúng ta.)

2. That’s our board.

(Đó là bảng của chúng ta.)

And those are our computers. (Và đó là những chiếc máy vi tính của chúng ta.)

3. This is your table and your chair.

(Và đây là bàn của bạn và ghế của bạn.)

4. And these are our pencil cases.

(Và đây là hộp bút của chúng tôi.)

This is my pencil case!

(Đây là hộp bút của mình!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!