Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson 3

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 12: Jobs trang 16, 17 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 12: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson 3

er mother (mẹ) My mother is a teacher. (Mẹ của tôi là giáo viên.)
or doctor (bác sĩ) My father is a doctor. (Bố của tôi là bác sĩ.)

Câu 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

1. a. My father is a doctor. (Bố tôi là bác sĩ.)

b. My mother is a teacher. (Mẹ tôi là giáo viên.)

2. a. Is your mother a cook? (Mẹ bạn là đầu bếp à?)

b. Is your father a doctor? (Mẹ bạn là giáo viên à?)

Trả lời:

1. b

2. b

Câu 3

Let’s chant. (Hãy đọc theo nhịp.)

Câu 3

Trả lời:

Mother, mother.

That’s my mother.

Doctor, doctor

My mother is a doctor.

Father, father.

That’s my father.

Farmer, farmer.

My father is a farmer.

Dịch:

Mẹ, mẹ.

Đó là mẹ của tôi.

Bác sĩ, bác sĩ.

Mẹ của tôi là bác sĩ.

Bố, bố.

Đó là bố của tôi.

Người nông dân, người nông dân.

Bố của tôi là nông dân.

Câu 4

Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

Hi. My name’s Minh. This is my family. My mother is a farmer. My father is a cook. My sister is a pupil. I’m a pupil, too.

Hello. My name’s Mary. This is my family. My mother is a nurse. My father is a driver. My brother is a pupil. I am a pupil, too.

Câu 4

Trả lời:

Hi. My name’s Minh. This is my family. My mother is a farmer. My father is a cook. My sister is a pupil. I’m a pupil, too.

Dịch:

Xin chào. Tôi tên là Minh. Đây là gia đình tôi. Mẹ của tôi là nông dân. Bố tôi là đầu bếp. Em gái tôi là học sinh. Tôi cũng là học sinh.

Hello. My name’s Mary. This is my family. My mother is a nurse. My father is a driver. My brother is a pupil. I’m a pupil, too.

Dịch:

Xin chào. Tôi tên là Mary. Đây là gia đình tôi. Mẹ của tôi là y tá. Bố tôi là tài xế. Em trai tôi là học sinh. Tôi cũng là học sinh.

Câu 4

Câu 5

Let’s write. (Hãy viết.)

Câu 5

Trả lời:

This is a photo of my family. My mother is a teacher . My father is doctor . I am a pupil .

Dịch:

Đây là tấm hình của gia đình tôi. Mẹ của tôi là giáo viên. Bố của tôi là bác sĩ. Tôi là học sinh.

Câu 6

Project. (Dự án.)

Câu 6

Trả lời:

Hello. This is a photo of my family. This is my mother. She’s a teacher. This is my father. He’s a worker. And it’s me. I’m a pupil.

Dịch:

Xin chào. Đây là tấm hình của gia đình tôi. Đây là mẹ của tôi. Bà ấy là giáo viên. Đây là bố của tôi. Ông ấy là công nhân. Và đây là tôi. Tôi là học sinh.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!