Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 12: Jobs trang 12, 13 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 12: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson 1

Câu 1

Bài nghe:

a. This is my mother. (Đây là mẹ tôi.)

What’s her job? (Công việc của bà ấy là gì?)

She’s a doctor. (Bà ấy là một bác sĩ.)

b. This is my father. (Đây là bố của tôi.)

What’s his job? (Ông ấy làm công việc gì?)

He’s a teacher. (Ông ấy là một giáo viên.)

Câu 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Câu 2

Trả lời:

a. What’s her job? (Công việc của cô ấy là gì?)

She’s a doctor. (Cô ấy là một bác sĩ.)

b. What’s his job? (Công việc của anh ấy là gì?)

He’s a driver. (Anh ấy là một tài xể.)

c. What’s her job? (Công việc của cô ấy là gì?)

She’s a teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)

d. What’s his job? (Công việc của anh ấy là gì?)

He’s a worker. (Anh ấy là một công nhân.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

Trả lời:

a. What’s your mother’s job? (Công việc của mẹ bạn là gì?)

She’s a doctor. (Bà ấy là một bác sĩ.)

b. What’s your father’s job? (Công việc của bố bạn là gì?)

He’s a worker. (Ông ấy là một công nhân.)

Câu 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Câu 4

Bài nghe:

1. This is my father. (Đây là bố của mình.)

What’s his job? (Công việc của ông ấy là gì?)

He’s a teacher. (Ông ấy là giáo viên.)

2. This is my mother. (Đây là mẹ của mình.)

What’s her job? (Công việc của bà ấy là gì?)

She’s a driver. (Bà ấy là một tài xế.)

Trả lời:

1. a

2. b

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. She’s a doctor. ( Cô ấy là bác sĩ.)

2. He’s a teacher. (Anh ấy là giáo viên.)

3. A: What’s her job? (Công việc của cô ấy là gì?)

B: She’s a worker. (Cô ấy là công nhân.)

4. A: What’s his job? (Công việc của anh ấy là gì?)

B: He’s a driver. (Anh ấy là tài xế.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 6

Trả lời:

My father and my mother

Who’s this? Who’s this?

It’s my mother. It’s my mother.

What’s her job?

She’s a worker. She’s a worker.

Who’s that? Who’s that?

It’s my father. It’s my father.

What’s his job?

He’s a driver. He’s a driver.

Dịch:

Bố tôi và mẹ tôi.

Đây là ai? Đây là ai?

Đây là mẹ tôi. Đây là mẹ tôi.

Công việc của bà ấy là gì?

Bà ấy là công nhân. Bà ấy là công nhân.

Đó là ai? Đó là ai?

Đó là bố tôi. Đó là bố tôi.

Công việc của ông ấy là gì?

Ông ấy là tài xế. Ông ấy là tài xế.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!