Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 11: There is a doll on the rug trang 83 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 11: There is a doll on the rug – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

There’s a doll on the rug. (Có 1 con búp bê trên thảm.)

There are some toys in the cabinet.(Có một vài món đồ chơi ở trong tủ.)

There are a lot of books under the bed.(Có nhiều quyển sách ở dưới giường.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

 Bài 3

Trả lời:

1. There’s a doll on the cabinet. (Có 1 con búp bê ở trên tủ.)

2. There are some pillows on the bed. (Có một vài cái gối ở trên giường.)

3. There are a lot of books on the shelf. (Có nhiều quyển sách ở trên kệ.)

4. There are a lot of balls on the rug. (Có nhiều trái banh ở trên thảm.)

5. There is a blanket on the bed. (Có 1 cái chăn ở trên giường.)

Bài 4

Look again and write. (Nhìn lại và viết.)

There’s There are

1. There’s a doll on the cabinet.

2. ______ some pillows on the bed.

3. ______ a lot of books on the shelf.

4. ______ a lot of balls on the rug.

5. ______ a blanket on the bed.

– There’s + số ít (Có ___.)

– There are + số nhiều. (Có ___.)

Trả lời:

1. There’s a doll on the cabinet.

(Có 1 con búp bê ở trên tủ.)

2. There are some pillows on the bed.

(Có một vài cái gối ở trên giường.)

3. There are a lot of books on the shelf.

(Có nhiều quyển sách ở trên kệ.)

4. There are a lot of balls on the rug.

(Có nhiều trái banh ở trên thảm.)

5. There’s a blanket on the bed.

(Có 1 cái chăn ở trên giường.)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

There are some pillows on the bed. (Có một vài cái gối ở trên giường.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!