Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 11: There is a doll on the rug trang 84 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 11: There is a doll on the rug – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Three

Bài 1

  • eleven: số 11
  • twelve: số12
  • thirteen: số 13
  • fourteen: số 14
  • fifteen: số 15
  • sixteen: số 16
  • seventeen: số 17
  • eighteen: số 18
  • nineteen: số 19
  • twenty: số 20

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Nghe và làm theo.)

Bài 3

There are ten in the bed (Có 10 con gấu bông ở trong giường)

There are ten in the bed,

(Có 10 con gấu bông ở trong giường,)

And the little one says,

(Và một con nhỏ xíu nói,)

“Two more, two more.”

(“Hơn 2 nữa, hơn 2 nữa.”)

Two more get in.

(Hơn 2 con nữa đến.)

Eleven, twelve!

(11, 12!)

There are twelve in the bed,

(Có 12 con gấu bông ở trong giường,)

And the little one says,

(Và 1 con nhỏ xíu nói,)

“Two more, two more.”

(“Hơn 2 nữa, hơn 2 nữa.”)

Two more get in.

(Hơn 2 con nữa đến.)

Thirteen, fourteen.

(13, 14.)

There are fourteen in the bed,…

(Có 14 con ở trong giường,…)

Fifteen, sixteen!

(15, 16!)

There are sixteen in the bed,…

(Có 16 con ở trong giường,…)

Seventeen, eighteen!

(17, 18)

There are eighteen in the bed, …

(Có 18 con ở trong giường, …)

Nineteen, twenty!

(19, 20!)

Help!

(Giúp với!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!