Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 11: There is a doll on the rug trang 85 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 11: There is a doll on the rug – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Four

Bài 1

ear ear (tai) near(gần) hear (nghe)
are scare(sợ)  share (chia sẻ)

square (hình vuông)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

Don’t be scare of Mr. Square.

(Đừng sợ Ông. Square.)

He has four ears and lots of hair.

(Ông ấy có 4 cái tai và nhiều tóc.)

He is really very rare.

(Ông ấy rất hiếm gặp.)

We can hear you Mr. Square!

(Chúng tôi có thể lắng nghe ông, Ông Square à!)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with ear and are. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có chứa ear và are.)

Bài 4

Look at the pictures. Write and say the words. (Nhìn hình. Viết và nói các từ.)

Bài 4

Trả lời:

1. ears (đôi tai)

2. scare (sợ)

3. near (gần)

4. square (hình vuông)

Let’s talk!

Let

Let’s talk! (Hãy nói!)

– I hear with my ears.

(Tôi nghe bằng đôi tai của tôi.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!