Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 10: May I take a photo? trang 77 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 10: May I take a photo? – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

May I visit the gift shop? (Tôi có thể đi đến cửa hàng quà tặng được không?)

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

May I take a photo? (Tôi có thể chụp ảnh được không?)

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Bài 3

Listen and say Yes or No. (Nghe và nói Yes hoặc No.)

Bài 3

Bài nghe:

1. May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

2. May I take a photo? (Em có thể chụp ảnh không ạ?)

Trả lời:

1. a 2. a

Bài 4

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 4

May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

Yes, you may. (Được, em có thể.)

Trả lời:

1. May I listen to an audio guide? (Tôi có thể nghe thuyết trình trên máy được không?)

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

2. May I take a photo? (Tôi có thể chụp ảnh được không?)

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

3. May I draw a picture? (Tôi có thể vẽ tranh được không?)

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

May I have the pen, please? (Tôi có thể lấy cây bút mực được không?)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!