Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 10: May I take a photo? trang 78 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 10: May I take a photo? – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Three

Bài 1

  • old: cũ
  • new: mới
  • great: tuyệt vời

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Nghe và làm theo.)

Bài 3

This is a great museum!

(Đây là một viện bảo tàng thật tuyệt)

This is a great museum!

(Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

Lots to do and see.

(Có nhiều thứ để làm và xem.)

What a great museum!

(Thât là một viện bảo tàng tuyệt vời!)

Fun for you and me!

(Thật vui cho bạn và tôi!)

This is a great museum

(Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

Old paintings everywhere!

(Những bức tranh cổ có khắp nơi!)

This is a great museum!

(Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

New painting over there!

(Những bức tranh mới ở kia!)

This is a great museum!

(Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

An audio guide for you!

(Thuyết trình bằng máy cho bạn nè!)

What a great museum!

(Thât là một viện bảo tàng tuyệt vời!)

Lots to see and do!

(Có nhiều thứ để xem và làm!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!