Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 10: May I take a photo? trang 79 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 10: May I take a photo? – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Four

Bài 1

  • oa – boat (thuyền)
  • oa – goat (con dê)
  • oy – toy (đồ chơi)
  • oy – boy (cậu bé)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

Here’s a goat. (Đây là con dê.)

It’s on a boat. (Nó ở trên thuyền.)

A funny goat on a boat. (Một con dê khôi hài ở trên một con thuyền.)

Here’s a boy. (Đây là cậu con trai.)

He has a toy. (Cậu ấy có đồ chơi.)

A happy boy with his toy. (Một cậu con trai vui vẻ với đồ chơi của anh ấy.)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with oa and oy. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có chứa oa và oy.)

Bài 4

Look at the pictures. Write and say the words. (Nhìn hình. Viết và nói các từ.)

Bài 4

Trả lời:

1. boat (thuyền)

2. toy (đồ chơi)

3. goat (con dê)

4. boy (cậu bé, bé trai)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

I am a boy. I have a toy. (Tôi là một cậu con trai. Tôi có một món đồ chơi.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!