Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Five

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Five: Skills Time của Unit 10: May I take a photo? trang 80 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 10: May I take a photo? – Lesson Five lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Look at the picture. Where is it? (Nhìn vào hình. Này ở đâu?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson Five

Trả lời:

It is in Ha Noi. (Nó ở Hà Nội.)

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

The Viet Nam National Museum of History

(Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam)

The museum is in Ha Noi.

(Bảo tàng ở Hà Nội.)

At the museum, you learn about the history of Viet Nam. I like the paintings. The gift shop is great, too!

(Tại viện bảo tàng, bạn học được về lịch sử Việt Nam. Tôi rất thích các bức tranh. Cửa hàng quà tặng cũng thật tuyệt vời!)

Open: 8 a.m -12 p.m, 1:30 p.m – 5 p.m.

(Giờ mở cửa: 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1:30 trưa – 5 giờ chiều)

This is an old elephant. It’s great!

(Đây là tượng con voi cổ. Nó thật tuyệt!)

Bài 3

Read again and write a or b. (Đọc lại lần nữa và viết a hoặc b.)

Bài 3

Trả lời:

1. Where is the museum? a. Ha Noi

(Bảo tàng ở đâu? – Hà Nội)

2. The gift shop is in the museum. a. Yes

(Cửa hàng quà tặng nằm trong viện bảo tàng. – Đúng)

4. The museum is open at 9 a.m. b. No

(Bảo tàng mở cửa lúc 9 giờ sáng. – Không)

4. The elephant is… b. old

(Con voi cổ (cũ))

5. The museum is great. a. Yes

(Viện bảo tàng thật tuyệt. – Đúng.)

Bài 4

What’s your favorite museum? (Viện bảo tàng nào mà bạn yêu thích là gì?)

Trả lời:

My favorite museum is “War Remnants Museum” in Ho Chi Minh city.

(Bảo tàng mà tôi yêu thích là“Bảo tàng chứng tích chiến tranh” ở thành phố Hồ Chí Minh)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!