Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 2 Unit 10: Break time activities trang 70, 71 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 10: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson 2

Bài 1

Trả lời:

a. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I play football. (Tôi chơi bóng đá.)

b. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I play badminton. (Tôi chơi cầu lông.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

– What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I ___. (Tôi ___________.)

Trả lời:

a. What do you do at break time? – I play word puzzles.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi giải ô chữ.)

b. What do you do at break time? – I chat with my friends.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi tán gẫu với các bạn của tôi.)

c. What do you do at break time? – I play football.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi bóng đá.)

d. What do you do at break time? – I play table tennis.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi bóng bàn.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

Trả lời:

+ What do you do at break time? – I play football.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi đá bóng.)

+ What do you do at break time? – I play basketball.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi bóng rổ.)

+ What do you do at break time? – I play table tennis.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi bóng bàn.)

+ What do you do at break time? – I chat with my friend.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi tán gẫu với bạn.)

+ What do you do at break time? – I play chess.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tôi chơi cờ.)

Bài 4

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài 4

Trả lời:

1. b 2. a 3. d 4. c

1. A: What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

B: I play football. (Tôi chơi bóng đá.)

2. A: What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

B: I play table tennis. (Tôi chơi bóng bàn.)

3. A: What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

B: I chat with my friends. ( Tôi tán gẫu với các bạn của mình.)

4. A: What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

B: I do word puzzles. (Tôi chơi giải ô chữ.)

Bài 5

Read and match. (Đọc và nối.)

Bài 5

Trả lời:

1 – b 2 – c 3 – d 4 – a

1 – b: I play table tennis. (Tôi chơi bóng bàn.)

2 – c: I play basketball. (Tôi chơi bóng rổ.)

3 – d: I play volleyball. (Tôi chơi bóng chuyền.)

4 – a: I play word puzzles. (Tôi chơi giải ô chữ.)

Bài 6

Let’s play. (chúng ta cùng chơi.)

Miming game ( Trò chơi: Diễn kịch câm)

Bài 6

Cách chơi: Một học sinh sẽ dùng hành động (không được dùng lời nói) để diễn tả hoạt động mà mình muốn diễn tả. Các bạn khác cố gắng đoán. Ví dụ, bạn trong hình dùng chân sút, các bạn khác sẽ đoán chơi đá bóng và nói “play football”.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!