Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: CLIL – Math của Fluency Time! 4 trang 97 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 4 – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4: Lesson Two

Bài 1

  • a whole: toàn bộ, tất cả
  • a half: một nửa
  • a third: một phần ba
  • a quarter: một phần tư
  • three quarters: ba phần tư

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

DIVIDING SHAPES (Các hình dạng khi chia ra)

There are two halves in one whole shape.

(Chia làm phân nửa trong một cái nguyên hình dạng.)

There are three thirds in a whole.

(Chia làm ba phần ba (3/3) trong một cái nguyên hình dạng.)

There are four quarters in a whole cake!

(Chia làm bốn phần tư (4/4) trong một cái nguyên hình dạng.)

Look at the four equal shapes. Each shape is one quarter. Can you see three quarters?

(Nhìn vào bốn cái được chia bằng nhau. Mỗi một cái là một phần tư (1/4). Bạn có thể thấy được ba phần tư (3/4) không?)

Bài 3

What are things that you can divide into halves, thirds, and quarters? Make a poster. (Những thứ gì bạn có thể chia làm phân nửa, một phần ba, và một phần tư? Làm thành một tấm áp phích.)

Trả lời:

Bài 3

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!