Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Everyday English của Fluency Time! 4 trang 96 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 4 – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Watch and listen. Read and say. (Xem và nghe. Đọc và nói.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4: Lesson One

Bài 1

1. James: Dad, may I go on the swing, please?

(James: Bố, con có thể chơi xích đu được không ạ?)

Dad: Yes, Ok … Be careful of the ball, James!

(Dad: Được, đồng ý… Hãy cẩn thận trái banh kìa James!)

James: I’m fine, Dad.

(James: Con ổn mà bố.)

2. James: Dad, Look over here! I’m on the swing!

(James: Bố, Nhìn qua đây này! Con đang trên xích đu!.)

Dad: That’s good! Come down now.

(Dad: Đó thật tốt! Bây giờ đi xuống đây.)

James: Ok.

(James: Dạ được.)

Bài 2

Watch and listen. Number. (Xem và nghe. Đánh số.)

Bài 2

Bài 3

Look at the park objects. Ask and answer. (Nhìn các đồ vật có ở công viên. Hỏi và trả lời.)

Bài 3

A: May I go on the seesaw, please?

(Con có thể chơi bập bênh được không ạ?)

B: Yes, Ok. Be careful!

( Được, đồng ý. Hãy cẩn thận!)

A: Look, I’m on the slide!

(Hãy nhìn, con đang trên cầu trượt!)

B: That’s good.

(Đó thật tốt.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!