Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 3: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Science của Fluency Time! 3 trang 75 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 3 – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 3: Lesson Two

Bài 1

  • see: nhìn
  • hear: nghe
  • smell: ngửi
  • taste: nếm
  • touch: chạm

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

The five senses

(5 giác quan)

1. You can see with your eyes.

(Bạn có thể nhìn bằng đôi mắt của bạn.)

2. You can hear with your ears.

(Bạn có thể nghe bằng tai của bạn.)

3. You can smell with your nose.

(Bạn có thể ngửi bằng mũi của bạn.)

4. You can taste with your tongue.

(Bạn co thề nếm bằng lưỡi của bạn.)

5. You can touch with your hands.

(Bạn co thể chạm bằng bàn tay của bạn.)

Bài 3

What things can you see, hear, smell, taste, or touch? Draw a picture of these things. (Bạn có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, hoặc chạm vào những thứ gì? Vẽ những thứ đó ra.)

Trả lời:

I can see the rainbow. (Tôi có thể thấy cầu vồng.)

I can hear the drum. (Tôi có thể nghe tiếng trống.)

I can smell the flowers. (Tôi có thể ngửi hoa.)

I can taste the cake. (Tôi có thể nếm bánh.)

I can touch the tree. (Tôi có thể chạm vào cái cây.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!