Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 2: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Clil – Science của Fluency Time! 2 trang 53 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 2 – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 2: Lesson Two

Bài 1

  • insect: côn trùng
  • feather: lông vũ
  • wing: cánh

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

Read again and write the numbers. (Đọc lại lần nữa và viết số.)

Bài 3

Bee: This animal has six legs. It’s an insect. It has two wings.

(Con ong: Con vật này có 6 cái chân. Nó là 1 loài côn trùng. Nó có 2 cánh.)

Bird: This animal has two wings and two legs. It has feathers on its body.

(Con chim: Con vật này có 2 cánh và 2 cái chân. Nó có bộ lông vũ bao phủ khắp thân.)

Trả lời:

Bài 3

Bài 4

Make information cards for your favorite insect and bird. (Làm tấm thẻ chứa thông tin về côn trùng và chim bạn yêu thích.

Trả lời:

Bài 4

Bài 4

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!