Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back

Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 46 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 4: My Neighbourhood. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 4 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 1. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back

Bài 1

Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh.)

Write the name for each picture

Trả lời:

1. temple

(ngôi đền)

2. railway station

(trạm tàu hỏa)

3. square

(quảng trường)

4. art gallery

(triển lãm nghệ thuật)

5. catheral

(nhà thờ lớn)

Bài 2

Put the following adjectives in the correct column. (Đặt những tính từ sau đây vào đúng cột.)

fast

heavy

hot

noisy

large

quiet

expensive

beautiful

exciting

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

Trả lời:

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

– hot

– fast

– large

– quite

– heavy

– noisy

– beautiful

– exciting

– expensive

Bài 3

Now write their comparative forms in the table below. (Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới.)

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Trả lời:

Adjectives

(Tính từ)

Comparative form

(Dạng so sánh hơn)

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

more beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quiter

heavier

larger

Bài 4

Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below. (Hoàn thành câu so sánh các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ bên dưới.)

expensive      modern

noisy              peaceful

Pictures

1. The street is____________ than that one.

Pictures

2. A city house is ____________ than a country house.

Pictures

3. Things at a corner shop are____________ than things at a village market.

Pictures

4. Life in the countryside is____________ than life in the city.

Trả lời:

1. noisier

2. more modern

3. more expensive

4. more peaceful

1. The street is noisier than that one.

(Con đường này ồn ào hơn con đường kia.)

2. A city house is more modern than a country house.

(Một ngôi nhà ở thành phố hiện đại hơn một ngôi nhà ở nông thôn.)

3. Things at a corner shop are more expensive than things at a village market.

(Hàng hóa ở một cửa hàng ở góc phố đắt hơn những thứ ở chợ quê.)

4. Life in the countryside is more peaceful than life in the city.

(Cuộc sống ở quê yên bình hơn cuộc sống ở thành phố.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!