Trắc nghiệm ôn tập

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn h

Câu hỏi:

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn họp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức cấu tạo của hai este là

A.

Bạn đang xem: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn h

CH3COOCH3 và C2H5COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

C.

HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.

D.
CH3COOCH3 và HCOOC2H5.

Đáp án đúng: B

Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR’

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

 11,44g                            11,08g      5,56g

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mNaOH = 11,08 + 5,56 -11,4 = 5,2 gam

nNaOH = 5,2 : 40 = 0,13 mol

MRCOOR’ = 11,44 : 0,13 = 88

Suy ra CTPT của este là C4H8O2

MR’OH = 5,56 : 0,13 = 42,77 → R’ = 25,77

Hai gốc là –CH3 và –C2H5 (do hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp)

CTCT của 2 este là: C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!