Trắc nghiệm ôn tập

Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là:

Câu hỏi:

Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là:

A.
AgNO3       

B.
Ba(OH)2       

C.
NaOH         

D.
Ba(NO3)2

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!