Tổng hợp

Thu nhập hiệu quả là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Thu nhập hiệu quả (efficiency earnings) là gì?

Thu nhập hiệu quả là gì?

Bạn đang xem: Thu nhập hiệu quả là gì?

Thu nhập hiệu quả (efficiency earnings) Thu nhập tính cho mỗi đơn vị hiệu quả. Khi các nhà kinh tế nói về xu hướng san bằng thu nhập trong thị trường lao động đại phương do sự cạnh trnah gây ra, họ ngầm giả định đó là thu nhập hiệu quả.

Thu nhập hiệu quả là gì?

Thu nhập hiệu quả (efficiency earnings) là thu nhập tính cho mỗi đơn vị hiệu quả. Khi các nhà kinh tế nói về xu hướng san bằng thu nhập trong thị trường lao động đại phương do sự cạnh trnah gây ra, họ ngầm giả định đó là thu nhập hiệu quả. Trong trạng thái cân bằng, hai công nhân có thể nhận được mức thu nhập rất khác nhau (sau khi đã trừ các khoản thu không phải bằng tiền) nhưng thu nhập hiệu quả của họ vẫn bằng nhau. Người công nhân hưởng lương cao được coi là bằng nhiều đơn vị hiệu quả hơn người công nhân hưởng lương thấp.

Nói chung, khi phân tích sự phân tán của thu nhập tại một thị trường địa phương, người ta phải đảm bảo khả năng só sánh của các loại thu nhập khác nhau, chẳng hạn tiêu chuẩn hóa hiệu quả của công nhân thông qua các biến đại diện như thời gian giáo dục, đào tạo, thâm niên, kinh nghiệm công tác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!