Trắc nghiệm ôn tập

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, cặp nhân tố tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen của quần thể? 

Câu hỏi:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, cặp nhân tố tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen của quần thể? 

A.
Giao phối không ngẫu nhiên và đột biến.

B.
Đột biến và chọn lọc tự nhiên.

C.
Chọn lọc tự nhiên và di nhập gen.    

D.
Di nhập gen và đột biến.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, cặp nhân tố tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen của quần thể? 

Đột biến tạo alen mới, di nhập gen thêm gen mới từ quần thể khác.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, cặp nhân tố tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen của quần thể? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!