Trắc nghiệm ôn tập

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là tên anfo??

Câu hỏi:

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A.
polietilen. 

B.
polivinyl clorua. 

C.
polistiren.    

D.
polimetyl metacrylat.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là tên anfo??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!