Tải Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế ebook PDF

0

Tải Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế ebook PDFSách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế
Tác giả: Ts. Lê Văn Bính chủ biên (chủ biên)
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Cùng chia sẻ cho các bạn tài liệu sách về Luật điều ước quốc tế.

Luật Điều ước quốc tế giữ vai trò liên thông giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế với nhau nói riêng và giữa các hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật quốc gia và hệ thống pháp luật quốc tế nói chung.

Trên cơ sở luật Điều ước quốc tế mà các chủ thể của luật quốc tế ký kết với nhau, tạo nên hệ thống các văn bản pháp lý quốc tế đảm bảo sự trường tồn cà phát triển của nhân loại.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: Here

Xem thêm nhiều bài viết về : 1000+ Tài liệu miễn phí chất lượng

Leave a comment