Tải sách Bơm Máy Nén Quạt Trong Công Nghệ ebook PDF

0

Tải sách Bơm Máy Nén Quạt Trong Công Nghệ ebook PDFBơm Máy Nén Quạt Trong Công Nghệ
Tác giả: Gs.Ts.Nguyễn Minh Tuyển
Số trang: 196 Trang

Chương 1 – BƠM
– Khái niệm chung về bơm
– Bơm thể tích
– Bơm động học
– Vùng ứng dụng thích hợp của các loại bơm
Chương 2 – MÁY NÉN
– Phạm vi ứng dụng máy nén trong công nghiệp
– Các thông số cơ bản của máy nén
– Các phương trình trạng thái của khí
– Máy nén thể tích
– Máy nén động học
– Vùng làm việc thích hợp của các loại máy nén
Chương 3 – QUẠT
– Quạt ly tâm
– Quạt hướng trục
Phục lục – Một số loại bơm, quạt và máy nén thông dụng
– Đặc tính của bơm pittông trực tiếp
– Đặc tính của bơm cách màng
– Đặc tính của bơm pittông truyền động động cơ
– Đặc tính của bơm pittông định lượng
– Đặc tính của bơm xoáy lốc và bơm ly tâm xoáy lốc
– Đặc tính của bơm ly tâm loại K
– Các đặc trưng kỹ thuật chủ yếu của bơm ly tâm nhúng sâu
– Đặc tính của bơm ly tâm vận chuyển dầu mỏ
– Vùng ứng dụng của các loại bơm ly tâm một cấp hai miệng hút
– Đặc tính của máy nén trục vít
– Đặc tính của máy nén pittông nằm ngang đối xứng
– Đặc tính của máy nén ly tâm
– Đặc tính của kỹ thuật máy nén góc chữ L hai cấp
– Đặc tính của bơm chân không vòng nước
– Đặc tính của quạt sirokko
– Vùng ứng dụng của quạt gió và quạt khói một miệng hút

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Xem thêm nhiều bài viết về : 1000+ Tài liệu miễn phí chất lượng

Leave a comment