Tải sách Bài Giảng Thiết Kế Kỹ Thuật Solidworks ebook PDF

0

Tải sách Bài Giảng Thiết Kế Kỹ Thuật Solidworks ebook PDFBài Giảng Thiết Kế Kỹ Thuật Solidworks
Tác giả: Nguyễn Hồng Thái
Số trang: 132 Trang

Bài giảng Thiết kế kỹ thuật – Solidwork giúp bạn biết sử dụng và có những kĩ năng Windows cơ bản như mở một chương trình, định cỡ các cửa sổ và những thao tác tương tự.

Tài liệu gồm 10 chương sẽ lần lượt giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWorks, cách tạo một bản phác thảo đối tượng 2D, giao diện và làm việc với chương trình. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Xem thêm nhiều bài viết về : 1000+ Tài liệu miễn phí chất lượng

Leave a comment