Trắc nghiệm ôn tập

Tập nghiệm của phương trình: ({log _2}left( {{9^x} – 4} right) = left( {x + 1} right){log _2}3) là:

Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình: \({\log _2}\left( {{9^x} – 4} \right) = \left( {x + 1} \right){\log _2}3\) là:

A.
{1}

B.
{- 1;4}

C.
{4}

D.
\(\left\{ {{{\log }_3}4} \right\}\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tập nghiệm của phương trình: \({\log _2}\left( {{9^x} – 4} \right) = \left( {x + 1} \right){\log _2}3\) là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!