Giải bài tập

Speaking – Unit 6 trang 49 SBT Tiếng Anh 11: Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan ?

Unit 6: Competitions SBT Anh lớp 11. Speaking – Unit 6. Hướng dẫn giải Speaking; Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan ?

C. SPEAKING

Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan. Number 1 has been done for you as an example.

Bạn đang xem: Speaking – Unit 6 trang 49 SBT Tiếng Anh 11: Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan ?

Sắp xếp lại các câu sau để tạo thành cuộc hội thoại giữa Nam và Lan. Số 1 được lấy làm ví dụ. 

A. Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?

B. Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?

C. Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?

D. Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?

E. Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?

F. Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.

G. Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?

H. Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.

I. Nam: And people must love you because you have a sweet voice.

J. Lan: I hope so.

Write your answers here:

1. C        2._____ 3._____ 4._____ 5. _____

6.____ 7.______ 8._____ 9._____ 10._____

 1.C               2. D                3. E              4. H              5. A

6. B              7. G                8. F              9.I                10. J

Đoạn hội thoại 

Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?

Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?

Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?

Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.

Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?

Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?

Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?

Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.

Nam: And people must love you because you have a sweet voice.

Lan: I hope so.

Dịch đoạn hội thoại 

Nam: Bạn sẽ tham dự cuộc thi nào chiều nay?

Lan: Tôi chưa quyết. Có một bài kiểm tra Kiến thức tổng quát kháthú vị. Chúng ta cùng tới đó không?

Nam: Không, tôi không thích giải đố. Bạn nghĩ gì về Cuộc thi Nghệ thuật?

Lan: Oh, vui lắm. Nhưng tôi thấy khá khó để tô màu hoặc vẽ.

Nam: Thật đáng tiếc! Thế còn cuộc thi Đọc thơ?

Lan: Thật là nhàm chán. Tại sao chúng ta không đi dự Đại hội Điền kinh?

Nam: Nghe có vẻ ổn. Nhưng tôi không giỏi môn điền kinh. Bạn có muốn tham gia cuộc thi Tiếng Anh không?

Lan: Có chứ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cơ hội để luyện tập vốn tiếng Anh của mình.

Nam: Và mọi người hẳn sẽ thích bạn bởi vì bạn có một giọng nói rất ngọt ngào.

Lan: Tôi hy vọng vậy.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Speaking – Unit 6 trang 49 SBT Tiếng Anh 11: Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan ?” state=”close”]
Unit 6: Competitions SBT Anh lớp 11. Speaking – Unit 6. Hướng dẫn giải Speaking; Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan ?

C. SPEAKING

Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan. Number 1 has been done for you as an example.

Sắp xếp lại các câu sau để tạo thành cuộc hội thoại giữa Nam và Lan. Số 1 được lấy làm ví dụ. 

A. Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?

B. Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?

C. Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?

D. Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?

E. Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?

F. Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.

G. Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?

H. Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.

I. Nam: And people must love you because you have a sweet voice.

J. Lan: I hope so.

Write your answers here:

1. C        2._____ 3._____ 4._____ 5. _____

6.____ 7.______ 8._____ 9._____ 10._____

 1.C               2. D                3. E              4. H              5. A

6. B              7. G                8. F              9.I                10. J

Đoạn hội thoại 

Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?

Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?

Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?

Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.

Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?

Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?

Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?

Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.

Nam: And people must love you because you have a sweet voice.

Lan: I hope so.

Dịch đoạn hội thoại 

Nam: Bạn sẽ tham dự cuộc thi nào chiều nay?

Lan: Tôi chưa quyết. Có một bài kiểm tra Kiến thức tổng quát kháthú vị. Chúng ta cùng tới đó không?

Nam: Không, tôi không thích giải đố. Bạn nghĩ gì về Cuộc thi Nghệ thuật?

Lan: Oh, vui lắm. Nhưng tôi thấy khá khó để tô màu hoặc vẽ.

Nam: Thật đáng tiếc! Thế còn cuộc thi Đọc thơ?

Lan: Thật là nhàm chán. Tại sao chúng ta không đi dự Đại hội Điền kinh?

Nam: Nghe có vẻ ổn. Nhưng tôi không giỏi môn điền kinh. Bạn có muốn tham gia cuộc thi Tiếng Anh không?

Lan: Có chứ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cơ hội để luyện tập vốn tiếng Anh của mình.

Nam: Và mọi người hẳn sẽ thích bạn bởi vì bạn có một giọng nói rất ngọt ngào.

Lan: Tôi hy vọng vậy.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!