Giải bài tập

Speaking – Unit 3 Trang 28 SBT Tiếng Anh 11: Complete the following dialogue ?

Unit 3. A Party – Bữa Tiệc SBT Anh lớp 11. Speaking – Unit 3 Trang 28 . Hướng dẫn giải Speaking: Complete the following dialogue ?

C. SPEAKING

Complete the following dialogue. 

Bạn đang xem: Speaking – Unit 3 Trang 28 SBT Tiếng Anh 11: Complete the following dialogue ?

Hoàn thành đoạn hội thoại sau. 

A: (1) _________________?

B:  My birthday is on 16th May.

A: (2) _________________ ?

B: I often have my birthday party at a small restaurant.

A: (3) ________________?

B: I only invite my relatives and close friends.

A: (4) ________________ ?

B:We often have a lot of activities, you know. Eating, drinking, dancing and playing games.

A: (5) ________________ ?

B: The party often lasts about 3 hours, I think.

A: (6) ________________?

B: Well, I prefer parties at the restaurant because you are really served and you don’t have to worry about the cleaning and washing-up after parties.

 When is your birthday?
Where do you often have your birthday party?
Who do you invite to your birthday party?
What activities do you often have at the party?
How long does the party last?
Why do you prefer parties at the restaurant to parties at home?

Dịch đoạn hội thoại

A: Sinh nhật của cậu là khi nào?

B: Sinh nhật của mình là ngày 16 tháng 5.

A: Cậu thường tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu?

B: Mình thường tổ chức ở 1 nhà hàng nhỏ.

A: Bạn thường làm gì trong tiệc sinh nhật?

B: Mình có khá nhiều hoạt động, cậu biết đấy như là ăn uống này, nhảy nhót hay chơi trò chơi nữa…

A: Bữa tiệc thường kéo dài bao lâu vậy?

B: Mình nghĩ chắc là khoảng 3 tiếng.

A: Sao cậu lại thích tổ chức ở nhà hàng hơn ở nhà?

B: Ồ, mình thích tổ chức ở nhà hàng hơn vì thực sự ở đó dịch vụ tốt và không phải lo lắng về việc dọn dẹp và rửa bát đĩa sau tiệc.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Speaking – Unit 3 Trang 28 SBT Tiếng Anh 11: Complete the following dialogue ?” state=”close”]
Unit 3. A Party – Bữa Tiệc SBT Anh lớp 11. Speaking – Unit 3 Trang 28 . Hướng dẫn giải Speaking: Complete the following dialogue ?

C. SPEAKING

Complete the following dialogue. 

Hoàn thành đoạn hội thoại sau. 

A: (1) _________________?

B:  My birthday is on 16th May.

A: (2) _________________ ?

B: I often have my birthday party at a small restaurant.

A: (3) ________________?

B: I only invite my relatives and close friends.

A: (4) ________________ ?

B:We often have a lot of activities, you know. Eating, drinking, dancing and playing games.

A: (5) ________________ ?

B: The party often lasts about 3 hours, I think.

A: (6) ________________?

B: Well, I prefer parties at the restaurant because you are really served and you don’t have to worry about the cleaning and washing-up after parties.

 When is your birthday?
Where do you often have your birthday party?
Who do you invite to your birthday party?
What activities do you often have at the party?
How long does the party last?
Why do you prefer parties at the restaurant to parties at home?

Dịch đoạn hội thoại

A: Sinh nhật của cậu là khi nào?

B: Sinh nhật của mình là ngày 16 tháng 5.

A: Cậu thường tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu?

B: Mình thường tổ chức ở 1 nhà hàng nhỏ.

A: Bạn thường làm gì trong tiệc sinh nhật?

B: Mình có khá nhiều hoạt động, cậu biết đấy như là ăn uống này, nhảy nhót hay chơi trò chơi nữa…

A: Bữa tiệc thường kéo dài bao lâu vậy?

B: Mình nghĩ chắc là khoảng 3 tiếng.

A: Sao cậu lại thích tổ chức ở nhà hàng hơn ở nhà?

B: Ồ, mình thích tổ chức ở nhà hàng hơn vì thực sự ở đó dịch vụ tốt và không phải lo lắng về việc dọn dẹp và rửa bát đĩa sau tiệc.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!