Giải bài tập

Speaking – Unit 2 trang 19 SBT Anh lớp 11: Write the questions for the answers in their conversation ?

Unit 2. Personal Experiences- Trải Nghiệm Cá Nhân SBT Anh lớp 11. Speaking. Hướng dẫn giải Speaking: Write the questions for the answers in their conversation ?

SPEAKING

Alan and Smith are talking about their past experiences. Write the questions for the answers in their conversation.

Bạn đang xem: Speaking – Unit 2 trang 19 SBT Anh lớp 11: Write the questions for the answers in their conversation ?

Alan và Smith đang nói chuyện về những trải nghiệm trong quá khứ. Viết câu hỏi cho các câu trả lời trong đoạn hội thoại. 

Alan: (1)___________________?

Smith: No, not many countries. I’ve only been to Italy and Spain.

Alan: (2)____________________?

Smith: Italy? Not long ago. I went there last year.

Alan: (3)____________________?

Smith: No, not on business. I went for a holiday.

Alan: (4)__________ ,__________?

Smith: My elder brother. He had been to Italy before, so he acted as my tour guide and took me to many famous places.

Alan: (5)_____________________?

Smith: Yes, very much. In fact, I enjoyed every moment 1 was there.

Alan: (6)______________________ ?

Smith: Well, everything there. But perhaps what I liked most was its weather, a lot of sunshine, blue sky, cool breeze, …

Alan: (7)                           _______ ?

Smith: Yes, sure. I’m saving so that next summer I’ll be able to go there again.

 Have you been to many countries, Smith?
When did you go to Italy?
Did you go there on business?
Who did you go with?
Did you enjoy your time there?
What did you like most there?
Would you like to go there again?

Dịch đoạn hội thoại 

Alan: Cậu đã đi nhiều nước chưa Smith?

Smith: Chưa nhiều lắm. Mình chỉ mới tới Ý và Tây Ban Nha.

Alan: Cậu tới Ý khi nào?

Smith: Nước Ý à? CHưa lâu lắm thì phải. Mình mới đi năm ngoái.

Alan: Cậu qua đó công tác à?

Smith: Không, không phải công tác. Mình đi du lịch thôi.

Alan: Cậu đi với ai?

Smith: Anh trai mình. Anh ấy trước đó cũng đi Ý rồi, vậy nên anh ấy như kiểu là hướng dẫn viên du lịch của mình vầy, anh ấy đưa mình đi rất nhiều nơi.

Alan: Cậu có thấy thích thú không?

Smith: Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Mình thậm chí trân trọng từng khoảnh khắc ở đó.

Alan: Cậu thích điều gì ở đó nhất ?

Smith: Chắc là mọi thứ luôn. Mà có thể điều mình thích nhất là thời tiết, nhiều nắng, trời xanh và gió mát lành, …

Alan: Cậu có muốn tới đó nữa không?

Smith: Có chứ, chắc chắn rồi. Mình đang tiết kiệm để có thể tới đó lần nữa.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Speaking – Unit 2 trang 19 SBT Anh lớp 11: Write the questions for the answers in their conversation ?” state=”close”]
Unit 2. Personal Experiences- Trải Nghiệm Cá Nhân SBT Anh lớp 11. Speaking. Hướng dẫn giải Speaking: Write the questions for the answers in their conversation ?

SPEAKING

Alan and Smith are talking about their past experiences. Write the questions for the answers in their conversation.

Alan và Smith đang nói chuyện về những trải nghiệm trong quá khứ. Viết câu hỏi cho các câu trả lời trong đoạn hội thoại. 

Alan: (1)___________________?

Smith: No, not many countries. I’ve only been to Italy and Spain.

Alan: (2)____________________?

Smith: Italy? Not long ago. I went there last year.

Alan: (3)____________________?

Smith: No, not on business. I went for a holiday.

Alan: (4)__________ ,__________?

Smith: My elder brother. He had been to Italy before, so he acted as my tour guide and took me to many famous places.

Alan: (5)_____________________?

Smith: Yes, very much. In fact, I enjoyed every moment 1 was there.

Alan: (6)______________________ ?

Smith: Well, everything there. But perhaps what I liked most was its weather, a lot of sunshine, blue sky, cool breeze, …

Alan: (7)                           _______ ?

Smith: Yes, sure. I’m saving so that next summer I’ll be able to go there again.

 Have you been to many countries, Smith?
When did you go to Italy?
Did you go there on business?
Who did you go with?
Did you enjoy your time there?
What did you like most there?
Would you like to go there again?

Dịch đoạn hội thoại 

Alan: Cậu đã đi nhiều nước chưa Smith?

Smith: Chưa nhiều lắm. Mình chỉ mới tới Ý và Tây Ban Nha.

Alan: Cậu tới Ý khi nào?

Smith: Nước Ý à? CHưa lâu lắm thì phải. Mình mới đi năm ngoái.

Alan: Cậu qua đó công tác à?

Smith: Không, không phải công tác. Mình đi du lịch thôi.

Alan: Cậu đi với ai?

Smith: Anh trai mình. Anh ấy trước đó cũng đi Ý rồi, vậy nên anh ấy như kiểu là hướng dẫn viên du lịch của mình vầy, anh ấy đưa mình đi rất nhiều nơi.

Alan: Cậu có thấy thích thú không?

Smith: Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Mình thậm chí trân trọng từng khoảnh khắc ở đó.

Alan: Cậu thích điều gì ở đó nhất ?

Smith: Chắc là mọi thứ luôn. Mà có thể điều mình thích nhất là thời tiết, nhiều nắng, trời xanh và gió mát lành, …

Alan: Cậu có muốn tới đó nữa không?

Smith: Có chứ, chắc chắn rồi. Mình đang tiết kiệm để có thể tới đó lần nữa.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!