Giải bài tập

[SGK sinh 9] Menđen và di truyền học: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7

Bài 1 Sinh 9 – Giải bài 1,2,3,4,5  trang 7 : Menđen và di truyền học – Chương 1.

Bài 1: Trình bày đối tượng ,nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyên học?

-Đối tượng di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng Di truyền và Biến dị

Bạn đang xem: [SGK sinh 9] Menđen và di truyền học: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7

-Nội dung:

+ Các quy luật và định luật di truyền : quy luật phân li , định luật phân li độc lập , di truyền liên kết ,hoán vị gen …v…v

+ Quy luật của các loại biến dị (đột biến NST , đột biến gen…)và nguyên nhân gây ra các đột biến (tác nhân hóa học ,vật lí…v…v)

+ cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền

– Ý nghĩa thực tiễn: đóng vai trò quan trọng cho Khoa học chọn giống, Y học đặc biệt là trong công nghệ sinh học hiện đại(ví dụ : ngày nay ta có thể tạo ra giống đậu có hàm lượng vitamin A cao chống bệnh khô mắt ,những giống lúa cho năng suất cao đặc biệt ta có thể biết tỉ lệ khuyết tật của thai nhi cũng như khả năng của đúa trẻ trong tương lai)


Bài 2:  Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của menden gồm những điểm nào ?

-Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản

-Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

-Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu được

-Rút ra quy luật di truyền các tính trạng .


Bài 3: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản ?

Hướng dẫn: Minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản

Mắt đen – mắt xanh

Tóc thẳng – tóc quăn

Mũi cao – mũi tẹt

Trán dô – trán thấp
…..


Bài 4:Tại sao menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

Để có thể dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các tính trạng đó ở đời con (vì các tính trạng tương phản được phan biệt rõ ràng ,khó nhầm lẫn )


Bài 5: Đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Đối tượng của di truyền học là gì?

a) Bản chất và quy luật của hiện tượng Di truyền – Biến dị

b) Cây đậu Hà lan có hoa lưỡng tính

c) Tất cả động thực vật và vi sinh vật

d) Cả a và b

2. Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menden là gì?

a) Phương pháp phân tích các thế hệ lai

b) Dùng toán thống kê để phân tích các số liệy thu được

c) Thí nghiệm nhiều lần trên đậu Hà Lan

d) Cả a và b

Đáp án

1 – a) Bản chất và quy luật của hiện tượng Di truyền – Biến dị

2 – a) Phương pháp phân tích các thế hệ lai

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm [SGK sinh 9] Menđen và di truyền học: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7″ state=”close”]

Bài 1 Sinh 9 – Giải bài 1,2,3,4,5  trang 7 : Menđen và di truyền học – Chương 1.

Bài 1: Trình bày đối tượng ,nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyên học?

-Đối tượng di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng Di truyền và Biến dị

-Nội dung:

+ Các quy luật và định luật di truyền : quy luật phân li , định luật phân li độc lập , di truyền liên kết ,hoán vị gen …v…v

+ Quy luật của các loại biến dị (đột biến NST , đột biến gen…)và nguyên nhân gây ra các đột biến (tác nhân hóa học ,vật lí…v…v)

+ cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền

– Ý nghĩa thực tiễn: đóng vai trò quan trọng cho Khoa học chọn giống, Y học đặc biệt là trong công nghệ sinh học hiện đại(ví dụ : ngày nay ta có thể tạo ra giống đậu có hàm lượng vitamin A cao chống bệnh khô mắt ,những giống lúa cho năng suất cao đặc biệt ta có thể biết tỉ lệ khuyết tật của thai nhi cũng như khả năng của đúa trẻ trong tương lai)


Bài 2:  Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của menden gồm những điểm nào ?

-Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản

-Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

-Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu được

-Rút ra quy luật di truyền các tính trạng .


Bài 3: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản ?

Hướng dẫn: Minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản

Mắt đen – mắt xanh

Tóc thẳng – tóc quăn

Mũi cao – mũi tẹt

Trán dô – trán thấp
…..


Bài 4:Tại sao menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

Để có thể dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các tính trạng đó ở đời con (vì các tính trạng tương phản được phan biệt rõ ràng ,khó nhầm lẫn )


Bài 5: Đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Đối tượng của di truyền học là gì?

a) Bản chất và quy luật của hiện tượng Di truyền – Biến dị

b) Cây đậu Hà lan có hoa lưỡng tính

c) Tất cả động thực vật và vi sinh vật

d) Cả a và b

2. Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menden là gì?

a) Phương pháp phân tích các thế hệ lai

b) Dùng toán thống kê để phân tích các số liệy thu được

c) Thí nghiệm nhiều lần trên đậu Hà Lan

d) Cả a và b

Đáp án

1 – a) Bản chất và quy luật của hiện tượng Di truyền – Biến dị

2 – a) Phương pháp phân tích các thế hệ lai

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!