Trắc nghiệm ôn tập

Sản lượng một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2010 và năm 2017 Năm 2010 2017

Câu hỏi:

Sản lượng một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2010 và năm 2017

Năm

Bạn đang xem: Sản lượng một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2010 và năm 2017 Năm 2010 2017

2010

2017

Dầu thô (nghìn tấn)

1079

543

Than (Nghìn tấn)

240

737

Điện (Triệu kwh)

8625

20055

(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2018)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2017 so với năm 2010. 

A.
Sản lượng dầu thô giảm.  

B.
Sản lượng than tăng.

C.
Than tăng chậm hơn điện.  

D.
Sản lượng điện tăng nhiều nhất.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Sản lượng một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2010 và năm 2017 Năm 2010 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!