Tổng hợp

Phương trình hành vi là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Phương trình hành vi (behavioural equation) là gì?

Phương trình hành vi là gì?

Bạn đang xem: Phương trình hành vi là gì?

Phương trình hành vi (behavioural equation) là mối quan hệ được xác định bằng một hàm hay phương trình trong mô hình kinh tế hoặc kinh tế lượng.

Phương trình hành vi (behavioural equation) là mối quan hệ được xác định bằng một hàm hay phương trình trong mô hình kinh tế hoặc kinh tế lượng. Nó phản ánh phản ứng của một cá nhân hay tập hợp cá nhân đối với các kích thích kinh tế (ví dụ hàm tiêu dùng). Thuật ngữ này được sử dụng để phân biệt với mối liên hệ kỹ thuật (ví dụ hàm sản xuất) hay mối liên hệ thể chế (hàm thuế thu nhập) và các đồng nhất thức (dùng để định nghĩa các biến số).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!