Trắc nghiệm ôn tập

Phương trình (2{({log _3}x)^2} – 5{log _3}left( {9x} right) + 3 = 0) có tích các nghiệm là:

Câu hỏi:

Phương trình \(2{({\log _3}x)^2} – 5{\log _3}\left( {9x} \right) + 3 = 0\) có tích các nghiệm là:

A.
\(\frac{{27}}{{\sqrt 5 }}\)

B.
7

C.
\(27\sqrt 3 \)

D.
\(\frac{{27}}{{\sqrt 3 }}\)

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phương trình \(2{({\log _3}x)^2} – 5{\log _3}\left( {9x} \right) + 3 = 0\) có tích các nghiệm là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!