Giáo viên

Phiếu khảo sát tình hình triển khai dạy học các môn tích hợp tại các trường THCS

Phiếu khảo sát tình hình triển khai dạy học các môn tích hợp tại các trường THCS trên địa bàn thành phố, giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng đánh giá tình hình chung sau khi triển khai chương trình dạy các môn tích hợp.

Phiếu khảo sát tình hình dạy môn tích hợp, còn giúp thầy cô nêu rõ những khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, cùng những đề xuất giải pháp để góp phần đưa ra những ý kiến để hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu khảo sát tình hình triển khai dạy học các môn tích hợp tại các trường THCS

TRƯỜNG THCS……..
TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD

Bạn đang xem: Phiếu khảo sát tình hình triển khai dạy học các môn tích hợp tại các trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DẠY HỌC CÁC MÔN TÍCH HỌP TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công văn số……………………)

1. Phòng GDĐT: Thành phố………

2. Tổng số giáo viên dạy môn Lịch sử- Địa lý: 10 giáo viên

3. Tình hình chung của việc dạy và học các môn tích hợp tại trường THCS…..

– Đánh giá chung:

Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những chuyển biến tích cực; mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Thuận lợi:

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện thực tế và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

 • Khắc phục sự chồng lấn giữa các môn.
 • Chuyển sang phát triển phẩm chất năng lực.
 • Coi trọng trải nghiệm sáng tạo.
 • Giúp học sinh hứng thú hơn với học tập …

– Khó khăn:

 • Dạy học nội dung giáo dục lịch sử địa phương còn nhiều bất cập, giáo viên còn hạn chế chuyên môn vì chưa được tập huấn bồi dưỡng.
 • Công tác mua sắm thiết bị dạy học gặp khó khăn, khó khăn trong tổ chức dạy và học theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • Thiếu giáo viên ở các môn học mới ảnh hưởng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục.

– Nguyên nhân:

 • Phải thích ứng với nhiều điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, hiệu quả thực hiện chương trình hoạt động giáo dục mới còn hạn chế.
 • Đối với đội ngũ giáo viên dạy học môn tích hợp Lịch sử, Địa lý cần được bồi dưỡng chuyên môn càng sớm càng tốt.
 • Nhiều giáo viên được đào tạo đơn môn nên chưa đủ tự tin, thiếu kiến thức để lên lớp, gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

4. Đề xuất giải pháp:

 • Đề nghị triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo giáo viên dạy liên môn.
 • Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

5. Những vấn đề khác:

 • Không có vấn đề bổ sung khác

….…, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!