Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A.
Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc. 

B.
Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

C.
Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc. 

D.
Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống đến một giá trị xác định sau đó không giảm nữa.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!