Trắc nghiệm ôn tập

Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ.

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có gen B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng là?

A.
AABB

B.
Aabb

C.
aaBB

D.
Aabb

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!