Trắc nghiệm ôn tập

Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg có:

Câu hỏi:

Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg có các thành phần gì?

A.
12p, 24n.     

B.
12p,12n.          

C.
24p, 12n.         

D.
24p, 24n.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg có:

Số p = số e = 2 + 2 + 6 + 2 = 12

Số n = A – số p = 24 – 12 = 12

Đáp án B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg có:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!