Trắc nghiệm ôn tập

Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây? I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.II.

Câu hỏi:

Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây?

 I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.

Bạn đang xem: Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây? I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.II.

II. Biết được tính trội, lặn, quy luật di truyền một số tính trạng ở loài người.

III. Phát hiện được bệnh khi phát triển thành phôi.

IV. Xác định kiểu gen của cá thể được nghiên cứu qua phả hệ.

Phương án đúng là: 

A.
I, II

B.
II, III  

C.
III 

D.
IV

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây? I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.II.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!