Giáo viên

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lí THCS

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lí THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 33 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử – Địa lý trong chương trình tập huấn Mô đun 4 – GDPT 2018. Bộ câu hỏi gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, nối cột tương ứng…

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm môn Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Tin học, Toán THCS để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án 33 câu hỏi trắc nghiệm Module 4 môn Lịch sử – Địa lí THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lí THCS

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm những nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

B. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

C. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

D. Xây dựng nội dung giáo dục địa phương

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.

Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Phân tích bối cảnh dạy học và giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3 Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do…..(1)…… quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm của Sở GD&ĐT, …..(2)…… tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Yêu cầu khi xây dựng  cần tìm hiểu chương trình GDPT 2018, phân tích …..(3)…… để thực hiện chương trình, xác định …..(4)……, từ đó xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình.

(1)

(2)

(2)

(4)

Hiệu trưởng

Điều kiện thực tiễn nhà trường

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mục tiêu giáo dục của nhà trường

Câu hỏi Câu trả lời
(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(2) Hiệu trưởng
(3) Điều kiện thực tiễn nhà trường
(4) Mục tiêu giáo dục của nhà trường

Câu 5. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần thể hiện được các nội dung nào dưới đây?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học.

Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sâu về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong..(1).. nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của (2) và của nhà trường, bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bạo gốm xây dựng …(3)… và xây dựng. (4)….

(A) kế hoạch dạy học môn học

(B) một năm học

(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

(D) tổ chuyên môn

1 (D) tổ chuyên môn
2 (A) kế hoạch dạy học môn học
3 (B) một năm học
4 (C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Trả lời:

1 (B) một năm học
2 (D) tổ chuyên môn
3 (A) kế hoạch dạy học môn học
4 (C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Giúp khai thác có hiệu quả CƠ SỞ vật chất, thiết bị dạy học

B. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

C. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

D. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Câu 8. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

A. Đảm bảo tính pháp lý Kế hoạch không cứng nhắc, có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
B. Đảm bảo tính logic Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
D. Đảm bảo tính khả thi Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Trả lời:

A. Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc, có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí trong năm học:

A. Các kế hoạch có thể trình bày riêng theo các phân môn nếu phù hợp.

B. Có thể phát triển thêm các yêu cầu cần đạt của các bài học khi xây dựng phân phối chương trình nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt được quy định.

B. Tên các bài học phải ghi theo đúng SGK mà địa phương lựa chọn.

D. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì có thể sử dụng hình thức dự án.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí?

A. Quỹ thời gian cho các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn được lấy từ tổng thời lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí.

B. Nên sắp xếp kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục gắn với mạch nội dung giảng dạy phù hợp để nâng cao hiệu quả.

C. Có thể phối hợp với các tổ chuyên môn khác để có thêm nguồn lực, thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí.

D. Các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa li chỉ được thực hiện trong giới hạn khuôn viên của nhà trường.

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Để xác định thời lượng (số tiết) cho các bài học cụ thể trong một mạch nội dung, tổ chuyên môn cần dựa trên những căn cứ nào dưới đây?

A. Số tiết dành cho mạch nội dung đó tính theo tỉ lệ quy định trong chương trình.

B. Tỉ lệ số tiết cho bài học đó được quy định trong chương trình.

C. Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học đã xác định.

D. Tham khảo Sách giáo khoa địa phương lựa chọn và các hướng dẫn kèm theo.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: việc giảng dạy các chủ đề chung trong môn Lịch sử và Địa lí có thể do một giáo viên địa lí và một giáo viên lịch sử cùng đảm nhiệm?

A. Đúng

B. Sai

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Mỗi mạch nội dung của môn Lịch sử và Địa lí có thể phân công cho một giáo viên Lịch sử và n giáo viên Địa lí để bắt đầu thực hiện và hoàn thành trong từng học kì của năm học”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

1. Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện dục của tổ chuyên môn
3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Trả lời:

1. Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)
3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ trực tiếp để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên là

A. kế hoạch giáo dục của nhà trường

B. kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công.

C. khung kế hoạch thực hiện các nội dung

D. kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Kế hoạch giáo dục của giáo viên thể hiện sự cá nhân hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công và là căn cứ quan trọng để giáo viên đó xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Đúng

B. Sai

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên?

A. Tên bài học và số tiết cần ghi đúng với kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

B. Kế hoạch cần được tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi áp dụng.

C. Việc thực hiện kế hoạch có thể linh động tùy theo tình hình thực tiễn.

D. Giáo viên có thể xây dựng các kế hoạch khác của cá nhân ngoài giảng dạy.

Câu 19. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Được xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp.

B. Là sản phẩm mang tính cá nhân của mỗi giáo viên.

C. Phải được sự phê duyệt của tổ trưởng chuyên môn trước khi lên lớp.

D. Căn cứ trên kế hoạch giáo dục của tổ và kế hoạch giáo dục của cá nhân.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào dưới đây không vận dụng trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Địa lí ở trường trung học phổ thông?

A. Chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận nhưng linh hoạt.

B. Tránh sự đơn điệu trong kế hoạch dạy học.

C. Sử dụng được cho nhiều lớp học khác nhau.

D. Bám sát các phương pháp và kỹ thuật dạy học.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa li theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với xây dựng kế hoạch bài dạy trước đây là

A. mục tiêu bài học được xác định là phần chất, năng lực.

B. chỉ ra được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ.

C. trình bày rõ ràng các hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh.

D. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Câu 22. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của bài dạy?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

B. Đặc điểm của đối tượng học sinh.

C. Khung kế hoạch thực hiện chương trình của nhà trường.

D. Đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học.

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các bước dưới đây theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học

(2) Xác định mục tiêu bài dạy

(3) Phát triển các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

A. (2) -> (1) -> (3) -> (4)

B. (1) -> (3) -> (4) -> (2)

C. (1) -> (3) -> (2) -> (4)

D. (4) -> (2) -> (1) -> (3)

Câu 24. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xác định mục tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí?

A. Mục tiêu phải được biểu đạt bằng động từ cụ thể, có thể quan sát, đánh giá được.

B. Mục tiêu phải được xác định phải giống nhau đối với các lớp mà giáo viên phụ trách giảng dạy.

C. Các mục tiêu phẩm chất, năng lực có thể khác nhau phụ thuộc vào cách thức dạy học của giáo viên.

D. Một hoạt động dạy học có thể hướng đến hình thành và phát triển nhiều thành phần phẩm chất và năng lực khác nhau.

Câu 25. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột dưới đây để có sự phù hợp giữa mỗi hoạt động được tổ chức trong bài dạy và ý nghĩa của nó:

A. Mở đầu Rèn luyện, ăn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
B. Hình thành kiến thức mới Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn để phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn để gắn thực tiễn.
C. Luyện tập Hình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
D. Vận dụng Tạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mài, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.

Trả lời:

A. Mở đầu Tạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mài, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.
B. Hình thành kiến thức mới Hình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
C. Luyện tập Rèn luyện, ăn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
D. Vận dụng Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn để gắn thực tiễn.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hoạt động luyện tập có thể được xem như một hình thức đánh giá quá trình”?

A. Đúng

B. Sai

Câu 27. Chọn các đáp án đúng

Mức độ tích hợp trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí đối với lớp 6 thể hiện ở những cấp độ nào dưới đây?

A. Tích hợp nội môn.

B. Tích hợp nội dung lịch sử trong những phần phù hợp của bài Địa lí.

C. Tích hợp nội dung địa lí trong những phần phù hợp của bài Lịch sử.

D. Tích hợp theo các chủ đề chung.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học dự án có ưu thế trong phát triển thành phần năng lực nào dưới đây?

A. Nhận thức khoa học địa lí

B. Nhận thức và tư duy lịch sử

C. Tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu địa lí

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, các mảnh ghép trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí sẽ góp phần phát triển năng lực chung nào của học sinh?

A. Năng lực giao tiếp và hợp tác.

B. Năng lực tự chủ và tự học.

C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

D.  Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1 Mức 2 Mức 3

– Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

– Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

– Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học vài mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

C. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. Mức độ hợp hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Câu 31. Chọn các đáp án đúng

Việc đánh giá nhu cầu hỗ trợ của giáo viên phổ thông đại trà có những tác dụng nào dưới đây đối với việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ của giáo viên phổ thông cốt cán?

A. Đưa ra chương trình hỗ trợ vì sự phát triển của đồng nghiệp.

B. Loại bỏ những nội dung hỗ trợ được GVPTĐT cho là không cần thiết.

C. Giúp cho việc theo dõi chặt chẽ những thay đổi, tiến bộ của mỗi GVPTĐT.

D. Lựa chọn những biện pháp, phương pháp hỗ trợ phù hợp.

Câu 32. Chọn các đáp án đúng

Những hoạt động nào dưới đây giáo viên phổ thông cốt cán sẽ làm trong quá trình hỗ trợ giáo viên phổ thông đại trà xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục?

A. Thảo luận, góp ý, nhắc giáo viên phổ thông đại trà hoàn thành các nhiệm vụ.

B. Giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến.

C. Chấm bài tập hoàn thành mô-đun 4

D. Đôn đốc GVPTĐT trả lời phiếu khảo sát về Mô-đun bồi dưỡng.

E. Cấp quyền tham gia khóa học trên LMS cho giáo viên phổ thông đại trà.

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Giáo viên phổ thông cốt cán là người xác nhận giáo viên phổ thông đại trà hoàn thành bồi dưỡng Mô-đun 4 trên hệ thống LMS”?

A. Đúng

B. Sai

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!