Giáo viên

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Âm nhạc Tiểu học

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Âm nhạc Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Âm nhạc trong chương trình tập huấn Module 3.0 – GDPT 2018.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm câu hỏi môn Toán, môn Tiếng Việt, cũng như câu hỏi tự luận môn Âm nhạc Tiểu học. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Âm nhạc Tiểu học

Câu 1. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Âm nhạc Tiểu học

Câu hỏi, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học môn Âm nhạc cần dựa trên các yêu cầu cần đạt của các mạch nội dung trong trong chương trình môn Âm nhạc 2018, đúng hay sai?

 • Đúng
 • Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn Âm nhạc tiểu học 2018 có mô tả mấy mấy mức độ trong khung năng lực? chọn đáp án đúng.

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

 • Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh
 • Đánh giá khả năng HSvận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn
 • Đánh giá của GV với HS, HS với HS và đánh giá đồng đẳng
 • Đánh giá ở mọi thời điểm
 • Tất cả các đáp án trên

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đánh giá khả năng học sinh vận dụng kiến thức vào:

 • Bối cảnh giả định
 • Bối cảnh thực
 • Cả hai đáp án trên

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học môn Âm nhạc:

 • Định tính
 • Định lương
 • Cả hai đáp án trên

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp được sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc.

 • 2
 • 3
 • 4

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra ngắn bao gồm:

 • Đặt câu hỏi
 • Câu hỏi, bài tập tương tác nhanh
 • Cả hai phương án trên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nhắc lại ý nghĩa của bài hát em vừa học là dạng câu hỏi nào?

 • Câu hỏi gợi mở
 • Câu hỏi tổng kết
 • Câu hỏi củng cố

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực là:

 • Đánh giá sự tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập .
 • Đánh giá sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của học sinh khi thực hiện các hoạt động học tập
 • Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm
 • Đánh giá việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào bối cảnh
 • Tất cả các đáp án trên

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc sửa dụng hình thức nào?

 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá định kỳ bằng điểm số

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được phẩm chất và năng lực chung của hoc sinh.
 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc thường sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào sau đây?

 • Câu hỏi đúng, sai
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn
 • Câu hỏi điền khuyết
 • Câu hỏi ghép đôi
 • Tất cả đáp án trên 

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy mức độ khi xây dựng dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc?

 • 3
 • 4

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ cụ thể khi xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh được biểu hiện như thế nào?

 • Biết – hiểu – vận dụng, sáng tạo
 • Hiểu – biết – vận dụng, sáng tạo

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ giúp tường minh hóa quá trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là công cụ nào?

 • Kiểm tra ngắn
 • Rubric

Câu 16. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Thu thập bằng chứng thông qua sản phẩm học tập và quan sát các hành vi của HS trên cơ sở sử dụng Rubric làm tham chiếu có đúng không?

 • Đúng
 • Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xác định đường năng lực môn Âm nhạc cho học sinh có ý nghĩa gì cho GV?

 • Điều chỉnh phương pháp dạy học
 • Điều chỉnh phương pháp đánh giá

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng phương pháp dạy học nào dưới đây để nâng cao hiệu quả trong dạy và học:

 • Sử dụng phương pháp dạy học đa phương tiện để giúp học sinh cảm nhận trọn vẹn và tạo hứng thú, say mê khi tham gia các hoạt động học tập môn Âm nhạc
 • Sử dụng phương pháp dạy học Âm nhạc qua làm việc nhóm, giúp các em biết chia sẻ ý kiến, biết lắng nghe đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia thảo luận, làm việc nhóm.
 • Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, khám phá. hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập
 • Tích cực khai thác dạy học Âm nhạc qua hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển hầu hết các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt của chương trình.
 • Tất cả các phương pháp trên

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy kĩ thuật trong nhóm phương pháp quan sát được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc cho học sinh? Chọn đáp án đúng

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Em học tập được những gì qua chủ đề đã học là dạng câu hỏi nào? Chọn đáp án đúng

 • vấn đáp củng cố
 • vấn đáp gợi mở
 • vấn đáp tổng kết

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!