Tổng hợp

Nền kinh tế mở là gì? Mô hình cơ bản của nền kinh tế mở

Cùng Monica tìm hiểu Nền kinh tế mở (open economy) là gì? Mô hình cơ bản của nền kinh tế mở.

Nền kinh tế mở là gì? Mô hình cơ bản của nền kinh tế mở

Bạn đang xem: Nền kinh tế mở là gì? Mô hình cơ bản của nền kinh tế mở

Nền kinh tế mở (open economy) Nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào thương mại quốc tế, sản xuất và nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập quốc dân.

Nền kinh tế mở là gì?

Nền kinh tế mở (open economy) là nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào thương mại quốc tế, sản xuất và nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập quốc dân. Khi phân tích vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân trong nền kinh tế này, người ta phải tính đến ảnh hưởng của xuất khẩu, nhập khẩu, luồng vốn chảy ra, luồng vốn chảy vào và thị trường hối đoái.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mô hình cơ bản của nền kinh tế mở

Trong một nền kinh tế khép kín, tất cả sản lượng được bán trong nước và chi tiêu được chia thành ba thành phần: tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu của chính phủ.

                       Y = C + I + G
trong đó Y là thu nhập quốc dân, C là tổng mức tiêu thụ, tôi là tổng mức đầu tư và G là tổng chi tiêu của chính phủ. Trong một nền kinh tế mở, một số sản lượng được bán trong nước và một số được xuất khẩu để bán ra nước ngoài. Chúng ta có thể chia chi tiêu đầu ra của một nền kinh tế mở thành bốn thành phần: Cd, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong nước, Id, đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ trong nước, Gd, mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ, X, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong nước . Việc phân chia chi tiêu vào các thành phần này được thể hiện trong phương trình:

                   Y = Cd + Id + Gd + X.
Tổng của ba thuật ngữ đầu tiên, Cd + I d + Gd, là chi tiêu trong nước đối với hàng hóa và dịch vụ trong nước. Chữ thứ tư, X, là chi tiêu nước ngoài cho hàng hóa và dịch vụ trong nước (giá trị xuất khẩu). Vì tổng chi tiêu trong nước là tổng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trong nước cũng như nước ngoài, chúng ta có thể nói rằng:

            C = Cd + Cf, I = I d + I f, G = Gd + G f.
Chúng ta thay thế ba phương trình này vào phương trình trên: Y = (C – Cf) + (I – I f) + (G – G f) + X. Chúng ta có thể sắp xếp lại để có được:

            Y = C + I + G + X – (Cf + I f + G f).
Tổng chi tiêu trong nước đối với hàng hóa và dịch vụ nước ngoài (Cf + I f + G f) là chi tiêu cho hàng nhập khẩu (IM). Do đó chúng ta có thể viết phương trình thu nhập quốc gia như:

                  Y = C + I + G + X – IM.
Vì giá trị của tổng nhập khẩu là một phần của chi tiêu trong nước và nó không phải là một phần của sản lượng trong nước, nó được trừ vào tổng sản lượng. Điều này cho chúng ta giá trị của xuất khẩu ròng (NX = X – IM), phương trình trở thành:

                    Y = C + I + G + NX.
Trong nền kinh tế khép kín: Tiết kiệm quốc gia = Đầu tư. Các nước kinh tế khép kín chỉ có thể tăng sự giàu có của mình bằng cách tích lũy vốn mới.

Nếu sản lượng vượt quá chi tiêu trong nước, chúng ta xuất khẩu phần dư: xuất khẩu ròng là số dương. Nếu sản lượng không đáp ứng được chi tiêu trong nước, chúng ta nhập khẩu phần thiếu: xuất khẩu ròng là số âm.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!