Tổng hợp

Mức sử dụng công suất là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Mức sử dụng công suất (capacity utilization) là gì?

Mức sử dụng công suất là gì?

Bạn đang xem: Mức sử dụng công suất là gì?

Mức sử dụng công suất hay năng lực sản xuất (capacity utilization) là tỷ lệ giữa sản lượng thực hiện (tức thực tế sản xuất ra) và sản lượng tiềm năng

Mức sử dụng công suất là gì?

Mức sử dụng công suất hay năng lực sản xuất (capacity utilization) là tỷ lệ giữa sản lượng thực hiện (tức thực tế sản xuất ra) và sản lượng tiềm năng. Tỷ lệ này có thể tính cho một doanh nghiệp, một ngành hay toàn bộ nền kinh tế. Nó là chỉ tiêu cho chúng ta biết tỷ trọng của tổng năng lực được sử dụng

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mức sử dụng công suất hay năng lực sản xuất (capacity utilization) là một số liệu hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp và nó cũng là một chỉ số kinh tế quan trọng khi áp dụng cho năng lực sản xuất tổng hợp. Một công ty sử dụng ít hơn 100% về mặt lý thuyết có thể tăng sản xuất mà không phải gánh chịu chi phí đắt đỏ liên quan đến việc mua thiết bị hoặc tài sản mới. Khái niệm về sử dụng năng lực được áp dụng tốt nhất cho việc sản xuất hàng hóa vật lý, do đơn giản hơn trong việc định lượng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!