Trắc nghiệm ôn tập

Một vật dao độ

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là \(x = 5\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\) Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là:

A.
±12,56cm/s

B.
25,12cm/s

C.
±25,12cm/s 

D.
12,56cm/s

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Một vật dao độ

Ta có:

\({A^2} = {x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} \Leftrightarrow {5^2} = {3^2} + \frac{{{{\left( v \right)}^2}}}{{{{\left( {2\pi } \right)}^2}}}\)

 

\( \Rightarrow v = \pm 8\pi cm/s \approx \pm 25,12cm/s\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một vật dao độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!