Trắc nghiệm ôn tập

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin

Câu hỏi:

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

A.
A = 750; T = 150; G = 150; X = 150

B.
A = 450; T = 150; G= 150; X = 750

C.
A = 450; T = 150; G = 750; X = 150

D.
A = 150; T = 450; G = 750; X = 150

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin

Ta có số liên kết hidro trong phân tử ADN có 2A+ 3G = 3900

Số Nu của phân tử ADN đó là

3900 – 900 = 3000

Số Nu loại A trong phân tử ADN đó là

3000: 2 – 900 = 600

Xét mạch 1 trong phân tử ADN

A1= 0.3 x 300 : 2 = 450

G1= 0.1x 3000 : 2 = 150

T1 = T – T2 = A – A1 = 600 – 450 = 150

X1 =  X – X2 = G – G1 = 900 – 150 = 750

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!