Trắc nghiệm ôn tập

Một bệnh di truyền do một gen quy định xuất hiện trong phả hệ dưới đây:Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi:

Một bệnh di truyền do một gen quy định xuất hiện trong phả hệ dưới đây:

Bạn đang xem: Một bệnh di truyền do một gen quy định xuất hiện trong phả hệ dưới đây:Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.
Bệnh do gen nằm trên NST X quy định.

B.
Bệnh do gen lặn trên NST thường hoặc gen lặn trên NST X quy định.

C.

Bệnh do gen lặn trên NST thường quy định. 

D.
Bệnh do gen lặn trên NST thường và gen lặn trên NST X quy định.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một bệnh di truyền do một gen quy định xuất hiện trong phả hệ dưới đây:Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!