Tổng hợp

Mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/ khoảng cách là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/ khoảng cách (acess/space trade-off model) là gì?

Mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/ khoảng cách là gì?

Bạn đang xem: Mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/ khoảng cách là gì?

Mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/ khoảng cách (acess/space trade-off model) là mô hình lý thuyết được sử dụng trong phân tích nơi ở trong khu vực thành thị.

Mô hình này coi sự lựa chọn nơi ở là kết quả của sự đánh đổi giữa khả năng có được nơi ở và khoảng cách so với trung tâm của một khu vực. Nó giả định toàn bộ việc làm đều nằm ở trung tâm một khu vực, do đó các địa điểm ở gần trung tâm có giá cao hơn các địa điểm ở xa, vì càng gần trung tâm chi phí đi lại càng thấp. Trong trạng thái cân bằng, giá hoặc địa tô của một mảnh đất giảm dần khi bán kinh tính từ trung tâm tăng. Ngoài ra, vì giá đất rẻ hơn, nên diện tích mà một gia đình mua cũng tăng lên cùng với khoảng cách so với trung tâm.

Mặc dù không thực tế, nhưng mô hình này là cơ sở cho những phân tích phức tạp hơn về cách thức lựa chọn nơi ở và trong chừng mực nhất định, nó cũng phù hợp với bằng chứng thực tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!