Tổng hợp

Mẫu phân tổ là gì? Ưu điểm của mẫu phân tổ

Cùng Monica tìm hiểu Mẫu phân tổ (stratified sample) là gì? Ưu điểm của mẫu phân tổ.

Mẫu phân tổ là gì? Ưu điểm của mẫu phân tổ

Bạn đang xem: Mẫu phân tổ là gì? Ưu điểm của mẫu phân tổ

Mẫu phân tổ hay mẫu phân tầng (stratified sample) Mẫu được chọn bằng cách chia tổng thể điều tra thành nhiều nhóm, loại khác nhau (gọi là tổ), sau đó lựa chọn số đơn vị điều tra theo tỷ trọng của mỗi tổ trong tổng thể điều tra.

Mẫu phân tổ là gì?

Mẫu phân tổ hay mẫu phân tầng (stratified sample) Mẫu được chọn bằng cách chia tổng thể điều tra thành nhiều nhóm, loại khác nhau (gọi là tổ), sau đó lựa chọn số đơn vị điều tra theo tỷ trọng của mỗi tổ trong tổng thể điều tra.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Muốn chọn mẫu phân tổ, trước tiên phân chia tổng thể thành các tổ theo 1 tiêu thức hay nhiều tiêu thức có liên quan đến mục đích nghiên cứu (như phân tổ các DN theo vùng, theo khu vực, theo loại hình, theo quy mô,…). Sau đó trong từng tổ, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay chọn mẫu hệ thống để chọn ra các đơn vị của mẫu. Đối với chọn mẫu phân tầng, số đơn vị chọn ra ở mỗi tổ có thể tuân theo tỷ lệ số đơn vị tổ đó chiếm trong tổng thể, hoặc có thể không tuân theo tỷ lệ.

Ví dụ: Một toà soạn báo muốn tiến hành nghiên cứu trên một mẫu 1000 doanh nghiệp trên cả nước về sự quan tâm của họ đối với tờ báo nhằm tiếp thị việc đưa thông tin quảng cáo trên báo. Toà soạn có thể căn cứ vào các tiêu thức : vùng địa lý (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) ; hình thức sở hữu (quốc doanh, ngoài quốc doanh, công ty 100% vốn nước ngoài,…) để quyết định cơ cấu của mẫu nghiên cứu.

Ưu điểm của mẫu phân tổ

Lý do sử dụng lấy mẫu phân tầng thay vì lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản bao gồm:

  • Nếu các phép đo trong phạm vi phân tầng có độ lệch chuẩn thấp hơn, thì sự phân tầng cho sai số nhỏ hơn trong ước lượng.
  • Đối với nhiều ứng dụng, các phép đo trở nên dễ quản lý hơn và / hoặc rẻ hơn khi tổng thể được nhóm thành các tổ.
  • Nếu mật độ tổng thể thay đổi rất nhiều trong một khu vực, việc lấy mẫu phân tầng sẽ đảm bảo rằng các ước lượng có thể được thực hiện với độ chính xác tương đương ở các phần khác nhau của khu vực và việc so sánh các tiểu vùng có thể được thực hiện với sức mạnh thống kê như nhau. Ví dụ, ở Ontario, một cuộc khảo sát trên toàn tỉnh có thể sử dụng một phần lấy mẫu lớn hơn ở miền bắc nơi có ít dân cư hơn, vì sự chênh lệch về dân số giữa bắc và nam là rất lớn dẫn đến khả năng người thống kê chỉ một số ít dữ liệu từ phía bắc.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!