Giải bài tập

Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)

Bài 13 Lý 10 – giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5 trang 78; bài 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý 10: Lực ma sát

1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt

Bạn đang xem: Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)

+ Có hướng ngược hướng của vận tốc

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật


2. Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực-ma-sát trượt?

 + Ta có: Fms = μt. N, trong đó  μt  

là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực-ma-sát-trượt.


3. Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn  lực -ma-sát-trượt


4. Trong các  cách viết công thức của lực-ma-sát-trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

2016-10-22_205543

Đây là công thức tính độ lớn ma sát trượt Chọn D


5. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Không. Trọng lực bị cân bằng bởi phản lực của mặt bàn


6. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Không biết được

Đáp án : C. Do hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc


Bài 7: Một vận động viên môn hốc cây ( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m

B. 45m

C. 51m

D. 57m

Giải bài 7: Lực ma sát tác dụng lên vật gây cho vật thu một gia tốc khi chuyển động. Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Ta có: F = -Fms => ma = -μmg (khi có lực F (lực kéo hoặc đẩy ) thì luôn xuất hiện một lực Fms, hai lực này sẽ đối nhau vì ngc chiều -> F= -Fms(lực đối của Fms, lực này ngc chiều và = vs Fms có nghĩa nó sẽ = F )

a = -μg = -0,98m/s2

(μ.g = 0.1×9,8 = 0.98)

Áp dụng phương trình liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Ta có v2 = vo²
= 2as

2016-10-22_210044

Đáp án đúng: C


Bài 8 trang 79 Lý 10: Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Đáp án: (Fđ là lực đẩy)

– Chọn chiều dương là chiều chuyển động
– Áp dụng định luật II New tơn ta có

2016-10-22_210259

(chuyển động đều)

Chiếu phương trình trên lên phương chuyển động
-Fms + Fđ = 0

⇔ Fđ = Fms = μN = 0,51.890 = 453,9 N

+ Với lực đẩy tìm được không thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ vì lực được vì lực làm cho tủ lạnh chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho tủ lạnh chuyển động thẳng đều.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)” state=”close”]

Bài 13 Lý 10 – giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5 trang 78; bài 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý 10: Lực ma sát

1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt

+ Có hướng ngược hướng của vận tốc

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật


2. Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực-ma-sát trượt?

 + Ta có: Fms = μt. N, trong đó  μt  

là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực-ma-sát-trượt.


3. Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn  lực -ma-sát-trượt


4. Trong các  cách viết công thức của lực-ma-sát-trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

2016-10-22_205543

Đây là công thức tính độ lớn ma sát trượt Chọn D


5. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Không. Trọng lực bị cân bằng bởi phản lực của mặt bàn


6. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Không biết được

Đáp án : C. Do hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc


Bài 7: Một vận động viên môn hốc cây ( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m

B. 45m

C. 51m

D. 57m

Giải bài 7: Lực ma sát tác dụng lên vật gây cho vật thu một gia tốc khi chuyển động. Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Ta có: F = -Fms => ma = -μmg (khi có lực F (lực kéo hoặc đẩy ) thì luôn xuất hiện một lực Fms, hai lực này sẽ đối nhau vì ngc chiều -> F= -Fms(lực đối của Fms, lực này ngc chiều và = vs Fms có nghĩa nó sẽ = F )

a = -μg = -0,98m/s2

(μ.g = 0.1×9,8 = 0.98)

Áp dụng phương trình liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Ta có v2 = vo²
= 2as

2016-10-22_210044

Đáp án đúng: C


Bài 8 trang 79 Lý 10: Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Đáp án: (Fđ là lực đẩy)

– Chọn chiều dương là chiều chuyển động
– Áp dụng định luật II New tơn ta có

2016-10-22_210259

(chuyển động đều)

Chiếu phương trình trên lên phương chuyển động
-Fms + Fđ = 0

⇔ Fđ = Fms = μN = 0,51.890 = 453,9 N

+ Với lực đẩy tìm được không thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ vì lực được vì lực làm cho tủ lạnh chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho tủ lạnh chuyển động thẳng đều.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!